/ 167 نظر / 50 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عقل قلب احساس

عشق را دوست دارم ولی از انسانها میترسم   سلام را دوست دارم ولی از زبانم میترسم   من روز را دوست دارم ولی از روزگار میترسم   تو را دوست دارم ولی از گفتن میترسم   وفا را دوست دارم ولی از بی وفا میترسم ...

دخترخاص??

نسل این اصغرها مثه دایناسوره[نیشخند]

هانی

همین که صدایم می‌کنی همه چیز این جهان یادم می‌رود یادم می‌رود که جهان روی شانه‌ی من قرار دارد یادم می‌رود سر جایم بایستم پابه‌پا می‌شوم زمین می‌لرزد… خخخخخخخخخخ

هانی

همین که صدایم می‌کنی همه چیز این جهان یادم می‌رود یادم می‌رود که جهان روی شانه‌ی من قرار دارد یادم می‌رود سر جایم بایستم پابه‌پا می‌شوم زمین می‌لرزد… خخخخخخخخخخ

هانی

همین که صدایم می‌کنی همه چیز این جهان یادم می‌رود یادم می‌رود که جهان روی شانه‌ی من قرار دارد یادم می‌رود سر جایم بایستم پابه‌پا می‌شوم زمین می‌لرزد… خخخخخخخخخخ

فهیمه

[قلب] گریم و عکس: آدالان پیک عکاسی در خانه شما آپم عزیز

سها

خخخخخخخخخخخخخخ [قهقهه][قهقهه]